Regulamin:

Zasady farmy


W farmie nie ma miejsca na chwasty.
Sadzimy na farmie roślinki z unikalną zawartością.
Zabrania się sadzenia roślin modyfikowanych genetycznie.
Zabrania się sadzenia roślin chorych, niezadbanych.
Nie przyjmujemy roślin niewiadomego pochodzenia.
Po sadzeniu należy o swoją roślinkę dbać.